Preschool Saron

In september 2014 heeft de Sjalomschool een eigen Pré School gekregen.

Aanleiding is de taalstimulering van het jongere kind. We zijn er ons van bewust dat de taalontwikkeling van het jonge kind zeer belangrijk is. Wij werken hierin samen met kindercentrum Het Louvre.

Streven is om in de toekomst meer afstemming in het taalprogramma te bewerkstelligen en dit met elkaar te communiceren. Dit gaat komend schooljaar zeker een vervolg krijgen. Natuurlijk hopen we op deze manier kinderen een grotere woordenschat mee te geven voor een nog betere start op de basisschool.

Op de Sjalomschool wordt gewerkt met Kleuterplein, voor de Pré School is daarom Peuterplein aangeschaft. Regelmatig is er een overleg tussen de Kleuterspecialist van de Sjalomschool en de leidsters van de Pré School.

De Pré School is iedere maandag, dinsdag en donderdagmorgen open en houdt daarbij onze schooltijden aan. (08.30-12.00 uur)

 

 

Het meest recente GGD rapport vindt u hier.