Orthopedagoog

Het Louvre heeft een eigen orthopedagoog in dienst en mogelijk komt er nog een tweede bij. Zij zal mede zorg dragen voor de dagelijkse aansturing en samenwerking tussen de verschillende partijen, zodat gezorgd wordt voor een optimale situatie voor ieder kind. Daarin houdt de orthopedagoog rekening met cultuur en levensstijl van het gezin.

De rol van de orthopedagoog is opkomen voor de belangen van het kind.
Als orthopedagoog zal zij zorg dragen voor de dagelijkse aansturing en samenwerking tussen de verschillende partijen, zodat gezorgd wordt voor een optimale situatie voor ieder kind. Daarbij wordt rekening gehouden met de cultuur en levensstijl van het gezin.

De overige aandachtsgebieden van de orthopedagoog zijn:

  • Het observeren en onderzoeken van kinderen en hun opvoeders.
  • Begeleiden van ouders, verzorgers en onderwijzers.

  • Het werken met kinderen met ontwikkelingsproblematiek (gedrags-/taal-/leerproblemen).
  • Het werken met begeleiders/ouders van deze kinderen
  • Het begeleiden van ouders/gezinnen met opvoedingsproblemen.
  • Psychologisch onderzoek (bijvoorbeeld intelligentietest (WPPSY of WISC III).
  • Het geven van adviezen aan leerkrachten en/of ouders n.a.v. uitkomsten van onderzoek.
  • Diagnostiek en behandeling van enkelvoudige problematiek met gestandaardiseerde diagnostiektrajecten en interventies. Bijvoorbeeld het afnemen van tests als de WISC, de SON, de NIO, de FRT, rekentoetsen en vragenlijsten als de CBCL.