Pedagogisch beleid

Onze doelstelling is het bieden van verantwoorde en kwalitatief goede dagopvang aan kinderen van tien weken tot 13 jaar. Als aanvulling op de thuissituatie, leveren wij een bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van uw kind.

Veilig op ontdekkingsreis

Het Louvre wil kinderen een veilige en vertrouwde groepsomgeving bieden waar binnen veel ruimte bestaat om op ontdekking te gaan. Hierbij is het kind steeds het uitgangspunt: wat wil het, wat kan het aan? Baby's moeten bijvoorbeeld hun individuele ritme van slapen en eten ongestoord aan kunnen houden.

Jezelf kunnen zijn

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zichzelf te zijn, zich kunnen uitleven, ontspannen en ontwikkelen. We nemen het kind altijd serieus en stimuleren zelfstandigheid, prikkelen de natuurlijke nieuwsgierigheid en wakkeren de creativiteit aan.

Respectvolle omgang

We willen kinderen respect bijbrengen voor hun omgeving en wijzen hen op het effect van hun gedrag op anderen. Met onze medewerkers als goed voorbeeld, met een zo eerlijk en open mogelijke opstelling en respectvolle onderlinge omgang. De leiding bouwt een band op met uw kind en helpt hem zijn plekje in de groep te vinden.

Ruimte en materiaal om te spelen

Door te spelen, ontwikkelen kinderen zich in hun omgang met anderen. Hiervoor is veel aandacht van onze medewerkers en genoeg ruimte en materiaal om mee te spelen. 

 

Grenzen stellen

Kinderen overzien vaak de gevolgen van hun eigen gedrag niet. Daarom geven wij het kind richtlijnen voor zijn gedrag om verantwoord om te gaan met zijn omgeving en met anderen om zich heen.

Normen en waarden

Wij laten de kinderen op een speelse manier kennismaken met belangrijke normen en waarden van andere culturen door liedjes, spelletjes en uitstapjes.


Contact met ouders/verzorgers

Het Louvre houdt ouders/verzorgers op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind door een volgsysteem en kindgesprekken. Ook betrekken wij ouders/verzorgers regelmatig bij activiteiten.


Stabiel, sociaal persoon

Kortom, ons doel is de kinderen te helpen, zich te ontplooien tot een stabiel, sociaal persoon met een positief zelfbeeld

Over een aantal onderdelen van ons pedagogisch beleidsplan kunt u hieronder meer lezen:

Pedagogisch Beleidsplan Deel 1 Algemeen 

Pedagogisch Beleidsplan Deel 2 Het Louvreimage/jpeg

image/jpeg

image/jpeg