Veiligheid en hygiëne

Een veilige, schone omgeving: dat wilt u natuurlijk voor uw kwetsbare kind. Het Louvre stelt hoge eisen aan veiligheid en hygiëne. Elk jaar worden veiligheids- of gezondheidsrisico's voor de kinderen en het personeel geïnventariseerd en nemen we de nodige maatregelen.

 

Eerste hulp

Al onze vaste medewerkers zijn in het bezit van een EHBK- (Eerste Hulp bij Kinderen) en BHV-diploma. Onze verbandkoffers voldoen aan de GGD-richtlijnen, worden door een apotheek onderhouden en staan onbereikbaar voor kinderen op duidelijk aangegeven plaatsen.

 

Ontruimingsplan

De slaapkamer en groepen zijn voorzien van rookmelders en de slaapkamer heeft een verrijdbaar bedje dat met ontruimen kan worden gebruikt. In overleg met de brandweer, hebben we vluchtroutes bepaald. Ieder jaar houden we meerdere calamiteitenoefeningen. Het ontruimingsplan is goed zichtbaar op de groepen en in het kantoor. Ook hangen er plattegronden van het gebouw op diverse plaatsen.
 

Veilig speelgoed

Het speelgoed is kindvriendelijk en veilig. We lezen de instructies goed en voldoet het speelgoed niet meer qua veiligheid, dan doen we het weg. Het buitenspeelgoed wordt door het keurmerkinstituut gekeurd op veiligheid. Tevens is er een protocol veiligheid met betrekking tot versieringen.
 

Hygiëne

Speelgoed en ruimtes worden heel goed schoongehouden. De leidsters wassen hun handen veelvuldig. De schoonmaakmiddelen staan onbereikbaar voor kinderen in een afgesloten plaats opgeborgen.

 

GGD

De GGD controleert jaarlijks de veiligheid en werkwijze van ons kindercentrum. Voor het meest recente rapport van het kinderdagverblijf,  klik hier
Voor het meest recente rapport van de buitenschoolse opvang, klik hier

 

 image/jpeg

image/jpeg

image/jpeg